نیم‌ست اداری

تومان310,000

این نیم‌ست شامل سه قطعه از مجموعه ست اداری زیگ استودیو می‌باشد:

جامدادی بتنی

جای کارت ویزیت بتنی

جای کاغذ یادداشت بتنی

1 در انبار

شناسه محصول: O5 دسته: ,

توضیحات

این نیم‌ست شامل سه قطعه از مجموعه ست اداری زیگ استودیو می‌باشد. 

جامدادی بتنی:  این محصول زیگ استودیو وسیله‌ای مناسب برای دسته بندی اشیا پراکنده روی میز شماست و دارای سه قسمت مجزا میباشد. یک قسمت دارای هشت سوراخ با دو سایز مختلف برای قرار گیری نوشت افزارها به صورت عمودی میباشد. و در سمت دیگر دو محفظه یکی تخت و دیگری گود برای دسته بندی بهتر اشیا در نظر گرفته شده. در نهایت برای جلوگیری از خش اندازی بر سطوح دیگر کف این جامدادی توسط چوب پنبه نرم پوشانده شده است. توجه فرمایید به دلیل دست ساز بودن، محصولات تفاوت هایی جزئی با یکدیگر خواهند داشت.

جای کارت ویزیت بتنی:  نگهدارنده کارت ویزیت زیگ استودیو از بتن یکپارچه ساخته شده است. طراحی این محصول با دو کارایی صورت گرقته است. به صورتی که در قسمت جلویی محفظه‌ای جهت قرار گرفتن چندین کارت ویزیت پیش بینی شده و در قسمت پشتی محلی برای قرار گرفتن اشیائی کوچک مانند سوزن، فلش یا گیره کاغذ تعبیه شده است. برای جلوگیری از خش اندازی بر سطوح دیگر کف این نگهرانده کارت ویزیت با چوب پنبه پوشانده شده است. زیگ استودیو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ رسیده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

جای کاغذ یادداشت بتنی:  این محصول بتنی رومیزی مکانی جهت نگهداری کاغذ یادداشت میباشد که به صورت مکعبی توخالی توسط زیگ استودیو طراحی شده است. کاغذهایی با ابعاد 7.5 در 7.5 سانتیمتر و کوچکتر قابل نگهداری در این محصول هستند. هم چنین کف این نگهدارنده کاغذ یادداشت توسط چوب پنبه‌ای نرم پوشانده شده است تا از خش اندازی بر سطح میز جلوگیری شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 1500 g
ابعاد 21 × 20 × 3.5 cm